Het Museo della Civitella in Chieti

De stad Chieti telt niet één, maar twee archeologische musea. Naast het Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo dat onderdak biedt aan een grote collectie vondsten uit de hele regio Abruzzo, is er ook het Museo Archeologico Nazionale della Civitella. Dit museum vertelt de geschiedenis van de stad Chieti zelf, van de prehistorie tot de Romeinse keizertijd. De stad zou volgens een legende gesticht zijn door de Griekse held Achilles (bekend van de Trojaanse oorlog). Hij gaf haar de naam Teate, een verwijzing naar zijn moeder Thetis. Die antieke naam leeft nog verder. Zo bijvoorbeeld wordt de provincie Chieti de ‘provincia teatina’ genoemd.

Het modern ogende museum werd gebouwd op de voormalige akropolis, het hoogste punt van de stad, waar destijds ook de belangrijkste monumenten van de antieke stad verrezen.

De eerste zaal van het museum bevat een indrukwekkende reconstructie van een fronton van één van de tempels uit de republikeinse tijd (3de en 2de eeuw v. Chr.) die ooit de akropolis bekroonden. De beelden zijn gemaakt van terracotta en waren kleurrijk beschilderd.

Een lange gang brengt ons naar de Zaal van de Tempels. Rechts van ons zien we een lange rij terracotta beelden die de zijkant van het tempeldak sierden.  Eerst zijn het allemaal afbeeldingen van een gevleugelde vrouwenfiguur, de zogenaamde Perzische Artemis. Verderop gaat het om afbeeldingen van Hercules, gezeten op een rots en met een knots in de hand.

In de Zaal van de Tempels kunnen we de resten bewonderen van de frontons van de drie tempels op de akropolis.

Het fronton op de rechterwand toont elf personages die allen konden worden geïdentificeerd. In het midden herkennen we de oppergod Jupiter, geflankeerd door Juno en Minerva. Links staat Mercurius in het gezelschap van drie nimfen. Rechts zien we Artemis, haar broer Apollo, de godin Venus en haar minnaar, de gewapende oorlogsgod Mars.

Een ander fronton toont Jupiter, geflankeerd door de tweelingsbroers Castor en Pollux en door Venus en haar zus Helena. Het derde fronton plaatst Apollo centraal, omgeven door de Muzen. In de hoek herkennen we Dionysus en Hercules. Van deze beide frontons zijn er slechts schaarse resten bewaard.

In een volgende zaal maken we aan de hand van diverse vondsten kennis met de verschillende aspecten van het leven in de stad. We zien cultusbeelden uit de tempels en ook beelden van keizer Augustus en keizer Titus die ooit het forum moeten hebben gesierd.

Een andere ruimte in deze zaal schetst een beeld van hoe een rijke patriciërswoning er van binnen moet hebben uitgezien. In een nis zien we een wassen beeld van één van de voorouders.

Verderop leren we aan de hand van enkele vondsten hoe de inwoners van het Romeinse Teate (zoals Chieti toen heette) een deel van hun vrije tijd doorbrachten in het theater, het amfitheater of in de thermen met hun mooie mozaïekvloeren en -wanden.

Op het einde van de zaal staan diverse grafmonumenten opgesteld, waaronder dat van gladiator Gaius Lusius Storax. De grafstenen vermelden de naam van de overledenen en de leeftijd waarop ze gestorven zijn. 

Een trap leidt naar een galerij waar we aan de hand van vondsten afkomstig uit de vallei die Popoli met Pescara verbindt een tijdreis maken door de geschiedenis. We beginnen met stenen werktuigen en pijlen uit het neolithicum. Daarna volgen metalen voorwerpen en wapens uit de ijzer- en bronstijd en we eindigen met enkele fraaie kunstvoorwerpen uit de vroegste geschiedenis van Teate Marrucinorum, het latere Chieti.

Vanuit het museum kan je tot slot ook de goed bewaarde resten gaan bezichtigen van het Romeinse amfitheater uit de 1ste eeuw na Chr. Met zijn arena van 60 op 40 meter was het één van de grootste amfitheaters van het Romeinse Rijk. Tegenwoordig worden er concerten gegeven.  

Praktisch: het museum is geopend op woensdag van 9u tot 13u30 en van vrijdag tot en met zondag, telkens van 9u tot 19u30. Omdat er soms ook andere activiteiten worden georganiseerd kunnen de openingsuren wijzigen.


Colophon PIC

Ciao! Wij zijn Carl Buyck en Franka Verhoeyen, initiatiefnemers van Cosiddetto. Via deze blog delen wij onze passie voor Italië en al het moois dat dit bijzondere land te bieden heeft. Als je dit artikel leuk of interessant vindt, deel het dan gerust met jouw vrienden of kennissen. Je doet er ons een groot plezier mee. Grazie mille!

Reacties